RUS | GER | ENG
RSS

Page Ranking Tool

Logo Nowej Huty

Wspomogła finansowo:
Piknik rodzinny 2013
Dni Nowej Huty 2013
Modernizację schodów
Modernizację chodnika
[ Strona główna / Rekrutacja 2017/18 ]

REKRUTACJA 2017/18

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola1 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

18 kwietnia – 8 maja 2017 r.

 

 

26 – 30 czerwca 2017 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola[1] i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 15 maja 2017 r.

 

 

do 11 lipca 2017 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

8 czerwca 2017 r.

 

 

1 sierpnia 2017 r.

 

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

9 – 22 czerwca 2017 r.

 

 

2 – 4 sierpnia 2017 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

23 czerwca 2017 r.

 

 

8 sierpnia 2017 r.

 

 


 

[1] przez przedszkole należy także rozumieć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej